+84 944 337 035

Phục vụ 24/7

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 17:00

Online store always open

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG NHÀ THÔNG MINH P2

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO NHÀ THÔNG MINH P2 Xem P1 Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence(AI)) mạng tới cho lĩnh vực nhà thông minh (Smart home) một bước nhảy vọt mới. Home Plus xin liệt kê một số ứng dụng tuyệt vời mà AI đã và đang đưa vào hệ thống nhà […]

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG NHÀ THÔNG MINH P1

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO NHÀ THÔNG MINH P1 Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence(AI)) mạng tới cho lĩnh vực nhà thông minh (Smart home) một bước nhảy vọt mới. Home Plus xin liệt kê một số ứng dụng tuyệt vời mà AI đã và đang đưa vào hệ thống nhà thông minh […]

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI Công nghệ điều khiển giọng nói (Voice Control Technology) đang tiến xa hơn những phương pháp truyền thống để tương tác với máy tính và các thiết bị điện tử. Điều này mở ra cánh cửa cho một cách tiếp cận mới, thuận tiện và tự nhiên hơn […]